De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Vankrunkelsven

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Vankrunkelsven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Vankrunkelsven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Vankrunkelsven

Cumuleo