De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Danze

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Danze
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Danze

Cumuleo