De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy De Bie

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy De Bie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy De Bie

Cumuleo