De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Brakeleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc De Brakeleer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc De Brakeleer

Cumuleo