De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eléonore de Brouchoven de Bergeyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Eléonore de Brouchoven de Bergeyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Eléonore de Brouchoven de Bergeyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Eléonore de Brouchoven de Bergeyck

Cumuleo