De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe De Coninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe De Coninck

Cumuleo