De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Roland De Coninck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Roland De Coninck

Cumuleo