De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre De Keyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Pierre De Keyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Pierre De Keyn

Cumuleo