De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Micheline De Mol

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Micheline De Mol
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Micheline De Mol

Cumuleo