De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert De Poorter

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert De Poorter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert De Poorter

Cumuleo