De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc De Smet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc De Smet

Cumuleo