De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine De Weweire

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Francine De Weweire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Francine De Weweire

Cumuleo