De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Debever

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Gisèle Debever
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Gisèle Debever

Cumuleo