De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Deckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door NoŽl Deckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door NoŽl Deckers

Cumuleo