De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Defays
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Defays

Cumuleo