De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Libertus Dejonckere

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Libertus Dejonckere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Libertus Dejonckere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Libertus Dejonckere

Cumuleo