De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Vanstreels

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludo Vanstreels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludo Vanstreels

Cumuleo