De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Delbeque

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Benoît Delbeque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Benoît Delbeque

Cumuleo