De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Delmotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Louis Delmotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Louis Delmotte

Cumuleo