De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Delobel

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Delobel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Delobel

Cumuleo