De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Charles Deneufbourg

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Charles Deneufbourg
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Charles Deneufbourg

Cumuleo