De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Vanwalleghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Vanwalleghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Vanwalleghem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Vanwalleghem

Cumuleo