De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanwelden

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Vanwelden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Vanwelden

Cumuleo