De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Yves Dermagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre-Yves Dermagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre-Yves Dermagne

Cumuleo