De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Deschampheleire

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Fernand Deschampheleire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Fernand Deschampheleire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Fernand Deschampheleire

Cumuleo