De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Samuel Desert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Samuel Desert

Cumuleo