De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Désir

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Désir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Désir

Cumuleo