De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Ven

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Ven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Ven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Ven

Cumuleo