De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Devergnies

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Devergnies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Devergnies

Cumuleo