De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Devin

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Devin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Devin

Cumuleo