De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Devlies

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Carl Devlies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Carl Devlies
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Carl Devlies

Cumuleo