De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Devos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Devos

Cumuleo