De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karina Dillen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Karina Dillen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Karina Dillen

Cumuleo