De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Verbeeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Verbeeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Verbeeren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Verbeeren

Cumuleo