De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Doyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hervé Doyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hervé Doyen

Cumuleo