De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katleen Verbergt

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Katleen Verbergt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Katleen Verbergt

Cumuleo