De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Dumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Dumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Dumont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Dumont

Cumuleo