De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Duysens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Duysens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Duysens

Cumuleo