De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Dürnholz

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Dürnholz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Dürnholz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Dürnholz

Cumuleo