De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hajib El Hajjaji

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hajib El Hajjaji
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hajib El Hajjaji

Cumuleo