De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Emmery

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Isabelle Emmery
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Isabelle Emmery

Cumuleo