De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fagneray

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Catherine Fagneray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Catherine Fagneray

Cumuleo