De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Foccroulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Foccroulle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Foccroulle

Cumuleo