De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vercamst

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Vercamst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Vercamst

Cumuleo