De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Franceus

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Franceus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Franceus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Franceus

Cumuleo