De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Vercruysse

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Dominique Vercruysse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Dominique Vercruysse

Cumuleo