De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Gakens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frans Gakens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frans Gakens

Cumuleo