De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Galant

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacqueline Galant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacqueline Galant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacqueline Galant

Cumuleo