De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Vercruysse

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Yves Vercruysse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Yves Vercruysse

Cumuleo