De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christel Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Christel Geerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christel Geerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christel Geerts

Cumuleo